Plastické operace, estetická chirurgie

Nikdo z nás není dokonalý, avšak většina z nás po dokonalosti touží. Dnes je již celkem běžné, že fyzickou dokonalost vyladíme díky plastickým operacím, které jsou díky moderním metodám poměrně bezpečné a i finančně dostupné.

Cílem našich stránek www.plastickeoperace.info je kvalitně informovat o jednotlivých operačních zákrocích v oboru plastické a estetické chirurgie. Věříme, že zde naleznete hodnotné informace.

sponzorované odkazy

Korekce vrásek

Většina žen chce v každém věku vypadat skvěle a zachovat si svůj mladistvý vzhled. Čas je ale neúprosný a nejvíce se začne projevovat stárnutím v obličeji. Hlavním nepřítelem věčného mládí jsou pochopitelně vrásky. Ty lze odstraňovat hned několika velmi účinnými metodami. Mezi nejpoužívanější řadíme chemický peeling. Tato metoda je neinvazivní a díky ní pleť omládne a zbavíte se i jemných vrásek. Dojede také ke zjemnění jizev po akné. Chemický peeling je ideální pro všechny věkové kategorii jak žen, tak také mužů. Využívá se jej jak při korekci obličejových vrásek a jizviček, tak také v oblastech hřbetu rukou, krku či zad.

Lipofilling

Když se řekne slovo tuk, tak se mnohým ženám doslova zježí vlasy. Většinou se snaží o různé diety a dostatek pohybu, aby tuto zbytečnou látku odbourali. Tuk ale představuje také látku, která je pro lidské tělo doslova nepostradatelná. Díky němu je schopen velmi dobře fungovat metabolismus a lidské tělo jako takové. Zkusme se nyní podívat na tuk i z jiné stránky, a to z hlediska estetiky a estetické chirurgie. Tuk může velmi dobře fungovat jako stavení materiál, z něhož se skládá lidské tělo. Díky tuku lze velmi dobře formovat postavu. Jako příklad slouží klasický lipofilling. Pro ty z vás, kteří neví, o co se jedná, musíme vysvětlit, že lipofilling je v podstatě v překladu jakési vyplňování tukem. Lipidy jsou tuky a slovo filling pocházející z angličtiny představuje český ekvivalent vyplňovat. Lipofiiling se vztahuje hlavně k obličeji. Právě mnohé ženy si nechávají pomocí této metody vyplňovat části obličeje tak, aby vypadal co nejlépe.

Odsávání tuku (liposukce)

Liposukce se řadí mezi poměrně běžné metody tvarování lidského těla. Je vyhledávána především ženami, ale muži v tomto případě také nejsou žádnou výjimkou. Rozložení tuku v těle trápí zejména ženy z estetického hlediska. Liposukce je chirurgickou metodou odstranění přebytečně nahromaděného tuku. Samotné slovo lipos představuje v češtině tuk a suctio je latinský ekvivalent pro odsávání. Nejčastěji postiženými oblastmi, které chirurgové odsávají, jsou bezesporu místa okolo kyčlí a hýždí, ne zřídka jsou postiženy také oblasti stehen, kolen, kotníků, břicha a boků. Častým předmětem liposukce je také podbradek a tváře. Z vzácných liposukci jmenujme odsávání tuků z oblasti zad a ramenou. Mnohdy dochází také k mliposukci prsou, ale ta se většinou praktikuje pouze u žen, které již nechtějí mít děti.

Plastická operace prsou

Ke každé ženě bezesporu patří i ženské rysy. Popravdě řečeno, každá žena se nedostala k tomu zrovna největšímu obdaření z hlediska své postavy, konkrétně z pohledu velikosti svých ňader. Dříve byl tento problém neřešitelný, ovšem v oblasti moderní plastické chirurgie se staly operace prsou naprosto standardní záležitostí.

Plastická chirurgie rozlišuje dva hlavní typy operací prsou. Tu první představují rekonstrukční operace prsou, které mohou vyřešit vývojové asymetrie prsou. Druhou kategorií jsou operace estetického charakteru, které se provádějí v průběhu života ženy. Poprsí jako takové mění tvar v průběhu života každé ženy, takže ta se může rozhodnout prakticky kdykoli ke změně. Estetické změny prsou pomocí chirurgických metod se nazývají mammaplastiky. Pacientka jednoduše není se svým poprsím spokojena, a tak se rozhodne pro zvětšení poprsí, vyzdvižení, neboli lifting prsou. Mnohdy si také ženy nechají svou chloubu zmenšit. Operace nadměrně velkých anebo asymetrických prsou by měla být hrazena zdravotními pojišťovnami, nicméně většina žen se s touto operací obrací spíše na soukromá zdravotnická zařízení.

Otoplastika

Tento typ operace se provádí u lidí, kteří mají abnormální tvar ušních boltců. Nejedná se o operaci, která by byla zapříčiněna stárnutím, jako třeba při zákroku u očních víček. Touto operací se korigují deformace, které mají lidé od narození a nebo se jim staly po úrazu. U boltce standardních tvarů se horní úpon nachází ve výši zevního očního koutku. Samotný okraj boltce se klene až do výše obočí. Odstup boltce činí u ucha standardních tvarů zhruba 20 až 30 stupňů.

Z pohledu anatomie jsou ušní boltce velmi složité orgány. Z hlediska vrozených deformací jmenujme například nedostatečné vyvinutí ušních boltců. Mnozí lidé si uši nechávají zvětšovat, jelikož jejich velikost se nepřibližuje standardu. Některé ušní boltce určitým lidem také narostou více, než by bylo třeba. Z drtivé většiny jsou vady představovány určitými deformacemi, tedy nesprávným úhlem a nebo zakřivením. Všechny deformace vrozené jsou zpravidla dědičného charakteru.

Rhinoplastika

Popravdě řečeno, plastické operace nosu jsou poměrně častým jevem už jen kvůli tomu, že nos je jakýmsi středem celé obličejové části hlavy. Když se člověk zadívá na jiné lidi, tak právě abnormality spojené s nosem jej okamžitě upozorní, poněvadž jsou nepřehlédnutelné. Nos je tedy hlavně tím orgánem, který dává v podstatě celé tváři nějaký výraz.

Plastické operace nosu patřily a bezesporu v dnešní době stále patří k zákrokům, na které jsou kladena ta nejpřísnější kritéria. Velmi důležité je bezesporu předoperační vyšetření, které by mělo obsahovat také celkový pohled na tvář člověka po operaci. Díky novému tvaru nosu totiž dostane naprosto odlišný rozměr. Změna tvaru nosu by mohla mít negativní dopad na psychiku jedince. Plastické operace nosu se provádějí hlavně u jedinců, kteří měli nějaký úraz, díky němuž došlo ke znetvoření této části obličeje. Může jít o špatně zhojené zlomeniny a nebo o jiné mnohdy vážnější úrazy. Lidé si ale také nechávají nos zvětšit, anebo naopak zmenšit.

Face lifting a smass lifting

Plastickou operaci obličeje a krku řadíme mezi zákroky, které se vykonávají z drtivé většiny kvůli stárnutí organismu. Jsou ale určitě případy, kdy dochází k plastické operaci obličeje z důvodu jeho znetvoření kvůli nemoci anebo nehodám. Věnujme se ale plastické operaci obličeje a krku z hlediska její potřebnosti díky stárnutí těchto částí těla.

Ideálem, za kterým se člověk pídí, je ponechat vnější vzhled stejný nebo alespoň jen mírně změněný nepoznamenaný stárnutím. Čas k tomu, aby si člověk nechal operovat obličej, popřípadě krk, nastane tehdy, když se projeví do větší míry znaky stárnutí. Kůže ztratí svou přirozenou elasticitu a objeví se vrásky. Spodní hranice se obecně pohybuje kolem 40. roku života člověka. Vše je ale velmi individuální. Každý člověk stárne jiným tempem. Důležitá je pochopitelně také životospráva člověka. Jestliže se jedná o člověka zdravého, který nekouří neholduje alkoholu, tak jsou mnohdy znaky stárnutí třeba ve věku 40. let naprosto minimální. Horní věková hranice plastické operace krku obličeje se pohybuje kolem 70 let. Pokud tuto hranici překročíte, tak mohou přijít komplikace i přesto, že jste dle předoperačního vyšetření naprosto zdraví.